top of page

Grąžinimo Politika

  1. Sumokėdamas už Paslaugas, Paslaugų gavėjas tokiu būdu patvirtina, kad prieš tai jis ir Mokinys tinkamai susipažino su viešai skelbiamomis Sutarties sąlygomis, jos jam buvo išsamiai atskleistos bei paaiškintos, Paslaugos gavėjas suprato ir sutinka su visomis Sutarties sąlygomis ir griežtai įsipareigoja jų laikytis.

  2. Prieš užsakydamas Paslaugas, Paslaugų gavėjas ir Mokinys privalo išsamiai įvertinti visą jam pateiktą ir viešai prieinamą informaciją apie Paslaugas, taip pat savo galimybes prisijungti ir dalyvauti pamokose.

  3. Sumokėdamas už Paslaugas, Paslaugų gavėjas patvirtina, kad Paslaugas jis įsigijo turėdamas visą sprendimui priimti reikalingą teisingą ir visapusišką informaciją, įskaitant bet neapsiribojant, Paslaugų trukmę, datą, eigą, kainą, kokybę ir kt.

  4. Paslaugos suteikimo laikas negali būti keičiamas be Paslaugos teikėjo sutikimo. Mokiniui neatvykus arba atsisakius Paslaugos, Paslauga nėra kompensuojama.

  5. Paslaugos gavėjas gali kreiptis dėl nemokamo laiko ar mokomojo dalyko perkėlimo į laisvą laiką ne vėliau kaip 24 val. prieš pamokos pradžią.

  6. Paslaugos teikėjas pasilieka teisę pakeisti laiką arba ne atsižvelgiant į tuo metu susiklosčiusį tvarkaraštį.

  7. Praleidus pamokas dėl ligos ir pateikus gydytojo pažymą, pamokos yra paskirstomos per kitas savaites lankant pamokas vienų kartu daugiau per savaitę, nei kad suplanuota. Paslaugos teikėjas pasilieka teisę paskirstyti praleistas pamokas arba ne atsižvelgiant į tuo metu susiklosčiusį tvarkaraštį.

  8. Paslaugų teikėjas, nustatęs, kad Naudotojas pažeidžia šių Taisyklių punktuose nustatytų įpareigojimus ir (ar) draudimus, turi teisę be išankstinio pranešimo ar Naudotojo sutikimo panaikinti Naudotojo registraciją ir negrąžinti Naudotojo už mokamą Paslaugą sumokėtą kainą.

bottom of page